Dementsusega inimestele pakutava hoolduse head praktikad Soomes

Dementsuse Kompetentsikeskuse meeskond tutvus 7.-8.mail Helsingis dementsusega inimestele pakutava hoolduse heade praktikatega.

Külastati riigi poolt finantseeritavat Kontula eakate hooldus- ja teeninduskeskust, Espoos asuvat erasektori hooldekodu Villa Tapiolat ning Soome Mäluliitu. Tõdeti, et kõige suuremaks erinevuseks võrreldes Eestiga on dementsusega inimestele pakutava üldhooldusteenuse sisu mitmekülgsus ning inimkeskne ja mäluhäirega inimese identiteeti toetav suhtumine.  

Dementsuse Kompetentsikeskuse meeskond, Soome Mäluliidu ja ETNIMU projekti esindajad
Loe lisaks

Tagasivaade 2018. aastale ja sissejuhatus 2019. aastasse

2018. aasta oli MTÜ Elu Dementsusega "perele" asjalik ja töine. Aasta jooksul jõudsime lisaks tugigruppidele Tartus, Võrus, Tallinnas Pirital ja Kuressaares avada uued tugigrupid Tallinnas Nõmmel ja Mustamäel, Pärnus, Paides, Keilas, Haapsalus ja Jõgeval. 
Loe lisaks

Millist tuge pakub tugigrupp?

MTÜ Elu Dementsusega eestvedamisel töötab üle Eesti 9 dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigruppi, järgmise kolme aasta jooksul on eesmärgiks avada juurde 15 uut tugigruppi Eesti erinevates paikades. 
Loe lisaks

Arvamusfestivalil Paides tõdeti, et vaja on riiklikku dementsuse strateegiat

Arvamusfestivalil 11. augustil 2018 Paides toimunud arutelule „Dementsuse Eestis – aeg on ärgata“ kogunes üle 80 inimese, et üheskoos tõdeda - peame kiiremini ärkama ja asuma sihikindlalt tegutsema, kuna dementsusega inimeste ja nende lähedaste olukord on vajaminevate teenusteta ja stigmatiseeritud suhtumisega tänapäeva ühiskonnas lubamatu, vaja on riiklikku dementsuse strateegiat.


Loe lisaks