Dementsuse infoliin avatakse jaanuaris 2019! 
Infoliini number on 6 446 440
Teavitame peagi, mis kuupäevast alates infoliinile saab helistada!