Tugigruppide 2019. a I poolaasta toimumisajad üle Eesti leiate siit!
2018. aasta I poolel koostasime analüüsi  teemal "Dementsussündroomiga isikute ja nende lähedaste tugisüsteemi
põhimõtete väljatöötamine ja käivitamine"  Tugigruppide töös lähtume analüüsis kirjeldatust.
Jagame tugigruppide toimumise kohta jooksvat informatsiooni facebooki lehel, kuid kui tead, millises piirkonnas sooviksid tugigrupis osaleda, võta palun ühendust selle piirkonna tugigrupi juhiga! 

Tugigrupis osaleja meelespea:
  1. Pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast (grupis räägitu jääb ainult gruppi).
  2. Panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse.
  3. Kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud. 
  4. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Kuulan kritiseerimata.
  5. Abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise.
  6. Kuulan rääkijat teda katkestamata.
  7. Mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida.
  8. Tunded on lubatud, pisarad on lubatud, naer läbi pisarate on oodatud.
  9. Keskendun positiivsetele, energiat andvatele hetketele, mis annavad meile elujõudu 
  10. Grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat.