Tugigrupi juht Katrin Toom. Kontaktid: tel 5178543 või katrin.toom11@gmail.com
14. novembril 2018 algusega kell 17:00 toimub Pärnu Sotsiaalkeskuse II korruse kohvikus (Metsa 10) dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine.
Saame kokku, et sõbralikus vestlusringis jagada oma kogemusi dementsusega lähedase hooldamisest ning püüame üheskoos leida lahendusi esilekerkinud küsimustele.
Meiega liitub Helen Põldra, kellel on pikaajaline kogemus dementsusega inimeste hooldamisel Soomes ja kes koos õega on rajamas dementsusega inimestele mõledud hooldekodu (vt lisaks www.seenioritekodud.ee). Helen on läbinud erinevaid dementsuse teemalisi koolitusi ja oma kogemustele toetudes oskab anda soovitusi, kuidas dementsusega inimestega igapäevaselt toime tulla.
Vajadusel nõustab Pärnu Haigla geriaater, Eesti Geriaatrite Seltsi juhatuse liige dr Anu Ilp ja Pärnu linnavalitsuse eakate hoolekande peaspetsialist Iris Ruut.
Palume võimalusel eelnevalt registreeruda parnu.meelespea@gmail.com või tel 51 785 43
Tugigruppi korraldab MTÜ Elu Dementsusega.
Tugigrupp on tasuta.