Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Teenusekohtade kohandamine hoolekandeasutustes dementsusega inimestele ning nutikad teenuslahendused

Sobiva füüsilise keskkonna ja kvalifitseeritud personali puudumine on olnud ühed peamistest põhjustest, miks hoolekandeasutused dementsusega inimesi teenusele ei võta. Avatud taotlusvoorud pakuvad võimalusi dementsusega inimeste ja nende lähedaste heaolu ja igapäevast toimetulekut parandavate teenuste arendamiseks ja füüsilise keskkonna kohandamiseks hoolekandeasutustes. Taotlusvooru vahendusel toetati 806 hooldekodukoha kohandamist dementsusega inimestele.

Sageli puudub hoolekandeasutustes sobiv füüsiline keskkond teenuse pakkumiseks dementsusega inimestele. Taotlusvooru vahendusel rahastati riigieelarvest 682 senise hooldekodukoha kohandamist ja 124 uue teenusekoha loomist dementsusega inimestele ehk kokku 806 teenusekoha kohandust 1 485 000 euro eest. Toetust sai 26 asutust. Toetuse andmise eesmärk on parandada üldhooldusteenusel olevate dementsusega inimeste turvalisust, suurendada hooldusteenuse pakkujate võimekust osutada dementsusega inimestele teenust ning soodustada dementsusega inimestele mõeldud abivahendite kasutamist. Toetatakse ehitus-, sise- või maastikuarhitektuurialased tööd ning mööbli, seadmete ja inventari soetamist või paigaldamist. Eesmärgiks on luua asutuses selline füüsiline keskkond, mis arvestab dementsusest tingitud erivajadustega, toetab inimeste iseseisvust ja tagab turvalisuse.

Taotlusvoor dementsusega inimestele on Eestis seni läbiviidud avatud taotlusvoorudest esmane. Otsust uue samalaadse taotlusvooru osas ei ole hetkeseisuga tehtud.

Innovatsioonivoor

Tõhus abi dementsusega inimestele ja nende lähedastele eeldab nutikate teenuslahenduste loomist ja rakendamist. Selleks saavad asutused või omavalitsused tänavu Euroopa Sotsiaalfondi  innovatsioonivooru vahendusel taotleda toetust uudsete teenuselahenduste arendamiseks ja kasutusele võtmiseks. Näiteks saab taotleda rahastust koduteenuse kaasajastamiseks uudse info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise abivahendi kasutuselevõtuga (nt kukkumisandur, GPS süsteem, digitaalne päevaplaneerija vm).

Lisainfo: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas/

Innovaatiline eakatekodu

Sel aastal on väljatöötamisel kontseptsioon uue, kuni 30-teenusekohalise innovaatilise eakatekodu rajamiseks dementsusega inimestele. Rajatava hooldekodu eesmärk on lisaks tänapäevase kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisele tulevikus olla nii õppe- ja praktikabaas kui ka koht, kus testitakse innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi, mida Eestis varasemalt rakendatud ei ole. 

Innovaatilise eakate kodu kontseptsioon

2019. aasta oktoobris valmis Dementsuse Kompetentsikeskuse poolt loodud kontseptsioon Innovaatiline maja dementsusega inimestele. Kontseptsioonil on lisad:

Lisa 1: Haljasalad dementsusega inimestele

Lisa 2: Disaini printsiibid

Lisa 3: Parimad praktikad ja näited dementsuse küladest.

 

Füüsilise keskkonna kohandamine

2018. a suvel teostas MTÜ Elu Dementsusega Sotsiaalministeeriumi tellimusel ekspertanalüüsi dementsusega inimeste füüsilise keskkonna kohandamise kohta hoolekandeasutuses.