Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

14.03.2019 konverents „Teekond dementsussõbralikumate teenuste poole“

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldas 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis dementsuseteemalise konverentsi Teekond dementsussõbralikumate teenuste poole

Konverentsi eesmärk oli tuua ühise laua taha nii Eesti kui ka välismaa head praktikad dementsusega inimestele teenuseid pakkuvas valdkonnas. Konverents inspireeris ja jõustas KOVe, hoolekandeasutusi ja teisi teenuseosutajaid tegutsema dementsussõbralikuma ühiskonna nimel. Konverentsijärgselt soovime, et dementsusega inimestele ja nende lähedastele hakatakse veelgi enam pakkuma elukvaliteeti parandavaid ja inimväärset elu tagavaid mitmekülgseid teenuseid.

Ettekanded:

Hanna-Stiina Heinmets: MTÜ Elu Dementsusega

Häli Tarum: Hoolekandepoliitika eesmärgid ja tegevused 2019. aastal

Terje Teder ja Sirle Liidres: Me teame niigi kõike: koolitus ja kogemus

Maarika Kuurikoff: Parim hooekandepraktika Tartu linna näitel

Annaliisa Täht: Parim praktika Haapsalu näitel

Päivikki Paakkanen: Dementsusega inimestele hääle andmine ja vabatahtlike kaasamine

Štefanija L. Zlobec: Dementsussõbralik ühiskond Sloveenias

Greet Steyaert: Dementsussõbralik keskkond

Christine De Bosschere: Palliatiivne ravi Belgias

Pille Sillaste: Mis on palliatiivne ravi

Jelena Leibur: Dementsusega inimese palliatiivne ravi