Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Tervisevaldkonna tegemised 2018-2021 Viljandi Haigla juhtimisel

Dementsusega inimestele ja nende lähedastele toetavate ja väärikust säilitavate teenuste  pakkumiseks on esmalt oluline kognitsiooni langust põhjustava seisundi korrektne ja õigeaegne diagnoosimine.  Viljandi haigla oli Dementsuse Kompetentsikeskuse projektis 2018-2021 keskendunud kerge kognitiivse häire (KKH) diagnoosimise toetamisele.  Varane diagnoosimine võimaldab planeerida patsientidele tõenduspõhiseid sekkumisi häire progresseerumise aeglustumiseks. Samuti on siis  võimalik tuvastada tagasipöörduvaid kognitsioonilanguse põhjuseid ning patsiente ja nende lähedasi aegsasti informeerida ka erinevate sotsiaalsete ja õiguslike aspektide suhtes.

Kerge kognitiivse häire diagnoosimine vajab  neuroloogi või psühhiaatri pädevust ja enamasti ka kliinilise psühholoogi poolt põhjalikku kognitsiooni uuringut.  Kliiniliselt on need patsiendid toimetulevad ja ise pöörduvad selle probleemiga harva.  Hinnati, et siin oleks oluline roll perearstidel, kes võiksid märgata  ja kiiresti täidetava sõeltesti abil hinnata kerget kognitsiooni langust riskigrupi patsientidel ning vajadusel suunata patsiendi edasi neuroloogi konsultatsioonile.   

Viidi läbi ka tõenduspõhiseid või uuringutes tulemust näidanud sekkumismeetodeid kerge kognitiivse häire korral (tantsuline liikumine ja teadveloleku meditatsioon).