Dementsuse infoliin 644 6440

Dementsuse töögrupp ja veebilehekülg dementsus.ee

Soovist panustada dementsuse valdkonna arengusse Eestis said 2016. aastal kokku seltskond entusiaste, kelle seas oli nii füsio- ja tegevusterapeute, kliinilisi psühholooge, sotsiaaltöötajaid, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandega kokku puutuvaid riigiametnikke kui ka dementsusega inimeste lähedasi. Üheskoos otsustati positiivsete muutuste algatamiseks moodustada dementsuse töögrupp (DTG). Koostööst sündis veebilehekülg www.dementsus.ee.

Veebilehe Dementsus.ee algatajad ja autorid on DTG liikmed Maarja-Liis Kütt, René Randver, Helen Pikkat ja Sandre Elland. Hilisemalt liitus meeskonnaga ka Kadi Epler.

Lehekülje loomisel andsid mitmesugust nõu Hanna-Stiina Heinmets, Maris Randma ja Miret Tuur.

Kodulehe eludementsusega.ee tegemisel oleme dementsuse töögrupi nõusolekul kasutanud dementsus.ee tekste (rubriigis „dementsus“). Meie kõigi jaoks on oluline, et dementsuse valdkonna oluline informatsioon on inimeste jaoks mugavalt ja ühest kohast leitav!