Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440

Küsitlus dementsusega inimeste ja nende lähedaste vajaduste kohta juriidilistes küsimustes ning kogemusnõustamisel

Vastused on anonüümsed ning neid käsitletakse võttes arvesse kõiki andmekaitse seadusest tulenevaid reegleid.
  • I JURIIDILISED TEEMAD

  • II KÜSIMUSED KOGEMUSNÕUSTAMISE TEENUSE KOHTA

    Kogemusnõustamine on abi ja praktilise toe pakkumine sarnase huvi ja kogemusega inimeste vahel. Kogemusnõustaja toetab teist sarnases olukorras olevat inimest ehk endaga võrdset abivajajat.
  • AITÄH!