Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440

Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenused dementsusega inimestele ja nende peredele

DKK koostas kaardistuse dementsusega inimestele sobivate teenuste kohta kohalikes omavalitsustes. Kaardistuse aluseks on omavalitsuste sotsiaalteenuseid reguleerivad korrad ning kodulehtedel olev info aprillikuu 2020 seisuga. Kaardistuse alusel on tehtud analüüs teenuste kättesaadavusest, peamistest probleemidest ja headest praktikatest.
Tühi lahter tabelis tähendab, et info teenuse kohta ei olnud sel ajahetkel leitav. Kui omavalitsus soovib teha täpustusi oma teenuste kohta, siis palun, andke sellest teada aadressil info@eludementsusega.ee.