Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440

UUS! Seminar ja tugigrupi avamine Kundas

Kuupäev
14.01.2020 (teisipäev)
Kellaaeg
13-18
Aadress
Mäe 11, Kunda

Kutsume kõiki huvilisi osalema 14. jaanuaril kell 13.00 – 16.00
Kunda Päevakeskuses (Mäe 11, Kunda) toimuval seminaril
„Dementsusega inimese toetamine“ ja sellele järgnevasse
dementsusega inimeste lähedaste tugigruppi, mis algab kell 16.15.

Seminar on mõeldud kõigile huvilistele, kelleks võivad olla näiteks
omavalitsuste töötajad, sotsiaaltöötajad, perearstid, teenuseosutajad,
omastehooldajad jt.

Seminari päevakava:
13.00-13.45 Dementsuse olemus, kaasnevad kognitiivsed häired ja
käitumishäired, ravi
Ida-Viru Keskhaigla neuroloog dr. Katrin Põld
13.45-14.30 Dementsusega inimese toimetuleku toetamine
SA EELK Tallinna Diakooniahaigla dementsusega inimeste osakonna
juhataja ja tegevusterapeut Hanna-Stiina Heinmets
14.30-14.45 kohvipaus
14.45-15.15 Dementsuse Kompetentsikeskus tutvustus, infoliin, tugigrupid
Dementsuse Kompetentsikeskuse esindaja Kadi Neubauer
15.15-15.35 Omastehooldust puudutavad toetused ja teenused
Viru-Nigula valla sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp
15.35-16.00 Arutelu

TUGIGRUPP LÄHEDASTELE
16.15 – 18.00 Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele

Palume oma osalusest eelnevalt teatada helistades telefonil 5918 9040 või
kirjutades aadressile kaja.seene@viru-nigula.ee.

ÜRITUSED ON KÕIGILE TASUTA!

Korraldajad: Viru-Nigula Sotsiaalhoolekandekeskus, MTÜ Elu
Dementsusega, Dementsuse Kompetentsikeskus