Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Tantsulise liikumise grupitreening kerge kognitiivse häirega isikute emotsionaalse ja füüsilise seisundi parandamiseks

Dementsuse Kompetentsikeskuse algatatud projekti raames viidi 2019. aastal Viljandis läbi tantsulise liikumise grupiteraapia, eesmärgiga parandada kerge kognitiivse häirega isikute emotsionaalset ja füüsilist seisundit.

Läbiviidud grupiteraapia tulemused ja kokkuvõte näitavad, et antud korraldusega sekkumine on sobiv ja meeldiv suurele osale eakatest. Selle tulemusena paranes emotsionaalne heaolu, füüsiline võimekus ja tasakaal.  Kerge kognitiivse langusega isikud said läbiviidud tantsulise liikumise grupiteraapias pakutu keerukuse ja treeningkoormusega ning kohalkäimisega samaväärselt hakkama kui ilma kognitiivse häirete isikud.

Tegevust on soovitav kasutada omavalitsuste poolt korraldatavates eakate huviringides, eakate päevahoidudes, hoolekandeasutuste huvitegevuste planeerimisel, eakate tervisedenduse tegevustes.

Tantsulise liikumise grupiteraapiast saad lisaks lugeda ja vaadata slaididena ettekannet:

Viljandi haigla katsetas uuenduslikku tantsuteraapiat

Tantsulise liikumise teraapia põhjalik analüüs slaididena