Dementsuse infoliin 644 6440

Tasuliste teenuste pakkujad

Pakub koduhooldust, isikuhooldust ja abi väljas.

annab hoolt ja on toeks:

  • inimesele, kes on ajutiselt kaotanud töövõime;
  • eakale inimesele väärikal vananemisel;
  • voodihaigele ja tema lähedastele;
  • omastehooldajale ja teistele abivajajatele.