Chat with us
Dementsuse infoliin 644 6440

Koolitused sotsiaalhoolekande spetsialistidele ja dementsusega inimeste lähedastele

Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab dementsuse alaseid koolitusi sotsiaalhoolekande valdkonna spetsialistidele ning alates 2020. aastast ka dementsusega inimeste lähedastele.