Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Omastehooldaja asendamise teenus

Tallinna linn pakub omastehooldaja asendamise teenust. Teenuse eesmärk on kliendi hooldamine olukorras, kus omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkuse ja vaba aja kasutamiseks hoolduskoormusest vabastamist. Teenust osutatakse hooldajaks määratud inimestele ja teiste suure hooldusvajadusega inimeste hooldajatele hooldatava kodus juhul, kui omastehooldaja ja tema hooldatava elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.