Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440

Tugigrupid

Seoses väljakuulutatud eriolukorraga ei saa inimesed koguneda, kuid toimuvad virtuaalsed tugigrupi kohtumised dementsusega inimeste omastehooldajatele.

Tugigruppi on oodatud dementsusega inimeste lähedased ja omastehooldajad, aga ka need inimesed, kelle lähedasi enam meie seas ei ole. Nende panus oma kogemuste jagamisel on hindamatu väärtusega.

Osaleda saavad kõik inimesed üle Eesti, keda see teema puudutab!
Selleks, et tugigrupis osaleda, peab olema võimalus kasutada arvutit ja toimiv internetiühendus.

Tugigrupis osalemine on tasuta!

Jooksvat informatsiooni virtuaalsete tugigruppide toimumise kohta leiab meie kodulehe sündmuste rubriigist.

Lähedased, kes soovivad virtuaalsest tugigrupist osa võtta, võivad meile kirjutada info@eludementsusega.ee või helistada info- ja usaldusliinile – 644 6440.

Tugigrupid tegutsevad Võrus, Tartus, Kuressaares, Jõgeval, Haapsalus, Keilas, Sauel, Pärnus, Raplas, Narvas, Viljandis, Jõelähmel, Sillamäel, Kundas, Kohtla-Järvel ja Türil. 5 tugigruppi on Tallinnas – Nõmmel, Pirital, Mustamäel, Haaberstis ja Lasnamäel. Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Lasnamäe tugigrupid on venekeelsed.  

2018. aasta I poolel koostasime analüüsi teemal Omastehooldajate tugisüsteemi kirjeldus“ Tugigruppide töös lähtume analüüsis kirjeldatust.

Tugigrupis osaleja meelespea:

  1. Pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast (grupis räägitu jääb ainult gruppi).
  2. Panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse.
  3. Kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud.
  4. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Kuulan kritiseerimata.
  5. Abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise.
  6. Kuulan rääkijat teda katkestamata.
  7. Mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida.
  8. Tunded on lubatud, pisarad on lubatud, naer läbi pisarate on oodatud.
  9. Keskendun positiivsetele, energiat andvatele hetketele, mis annavad meile elujõudu
  10. Grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat.

Tugigruppe organiseerivad ja juhivad peamiselt vabatahtlikud MTÜ Elu Dementsusega liikmed. Tugigruppe rahastatakse Dementsuse Kompetentsikeskuse eelarvest.