Chat with us
Dementsuse infoliin 644 6440

Tugigrupid

Tugigrupid tegutsevad Võrus, Tartus, Kuressaares, Jõgeval, Haapsalus, Keilas, Sauel, Pärnus, Raplas, Narvas, Viljandis, Jõelähmel, Sillamäel ja 5 tugigruppi on Tallinnas – Nõmmel, Pirital, Mustamäel, Haaberstis ja Lasnamäel. 2020. a on plaan avada uued tugigrupid Viru-Nigula vallas, Kohtla-Järvel ja Türil. Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Lasnamäe tugigrupid on venekeelsed. Plaanis on jaanuaris läbi viia venekeelne tugigrupp Keilas. Tugigruppe luuakse juurde, arvestusega, et igas maakonnas võiks olla vähemalt 1 tugigrupp. 

Tugigruppi on oodatud dementsusega inimeste lähedased ja hooldajad, aga ka need omastehooldajad, kelle lähedasi enam meie seas ei ole. Nende panus oma kogemuste jagamisel on hindamatu väärtusega.

2020 tugigruppide toimumisajad

Küsimuste korral võta ühendust tugigrupi juhiga!

2018. aasta I poolel koostasime analüüsi teemal Omastehooldajate tugisüsteemi kirjeldus“ Tugigruppide töös lähtume analüüsis kirjeldatust.

Tugigrupis osaleja meelespea:

  1. Pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast (grupis räägitu jääb ainult gruppi).
  2. Panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse.
  3. Kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud.
  4. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Kuulan kritiseerimata.
  5. Abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise.
  6. Kuulan rääkijat teda katkestamata.
  7. Mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida.
  8. Tunded on lubatud, pisarad on lubatud, naer läbi pisarate on oodatud.
  9. Keskendun positiivsetele, energiat andvatele hetketele, mis annavad meile elujõudu
  10. Grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat.

Tugigruppe organiseerivad ja juhivad peamiselt vabatahtlikud MTÜ Elu Dementsusega liikmed. Tugigruppe rahastatakse Dementsuse Kompetentsikeskuse eelarvest.

Tugigrupis osalemine on tasuta!