Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Tugigrupid

Kui su pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja sa ise või sinu pereliikmed vajavad tuge, siis olete tugigruppi oodatud!

Lähedased, kes soovivad virtuaalsest tugigrupist osa võtta, võivad sellest märku anda kirjutades info@eludementsusega.ee või helistades dementsuse info- ja usaldusliinile – 644 6440. Virtuaalsest tugigrupist võivad osa võtta kõik inimesed üle Eesti, keda see teema puudutab! Selleks, et virtuaalses tugigrupis osaleda, peab olema võimalus kasutada arvutit ja toimiv internetiühendus.

Tugigrupis osalemine on kõigile tasuta!

Järgmine Haabersti tugigrupp toimub sügisel 2021.

Haabersti tugigruppi juhib dementsuse info- ja usaldusliini nõustaja ning hingehoidja Andrus Rüütelmaa.

Haabersti tugigrupiga saab kontakti e-posti teel kadi.neubauer@eludementsusega.ee või tel 53 086 471.

Järgmine Haapsalu tugigrupp toimub 30. juunil 2021. Lisainformatsiooni tugigrupi toimumise kohta leiab sündmuste kalendrist.

Haapsalu tugigruppi juhib Annaliisa Täht.

Annaliisa kontaktid: annaliisa@sotsmaja.ee või tel 5886 2323.

Järgmine Jõelähtme tugigrupp toimub sügisel 2021.

Jõelähtme tugigruppi juhib Liis Koppel.

Liisi kontaktid: liis.koppel@joelahtme.ee või tel 520 4736.

Järgmine Jõgeva tugigrupp toimub sügisel 2021.

Jõgeva tugigruppi juhib Terje Teder.

Terje kontaktandmed: terje@koeruhk.ee ja tel 5550 8744.

Järgmine Keila tugigrupp toimub sügisel 2021.

Keila tugigruppi juhib Riina Sippol.

Riina kontaktandmed: riina@keilasots.ee või tel 517 6796.

Järgmine Kristiine tugigrupp toimub sügisel 2021.

Kristiine tugigruppi juhib kogemusnõustaja Aivi Virma.

Aivi kontaktandmed: aivi.virma@gmail.com või tel 509 7666.

Järgmine Kuressaare tugigrupp toimub sügisel 2021.

Kuressaare tugigruppi juhib Kai Albert.

Kai kontaktandmed: kai.albert@saaremaavald.ee või tel 53 327 274.

Lasnamäe tugigrupi töökeeleks on vene keel!

Järgmine Lasnamäe tugigrupp toimub sügisel 2021.

Lasnamäe tugigruppi juhib Larissa Pivovarova.

Larissa kontaktandmed: Ltugigrupp@gmail.com või tel 5559 5934

Järgmine Mustamäe tugigrupp toimub sügisel 2021.

Mustamäe tugigruppi juhib dementsuse info- ja usaldusliini nõustaja Piret Purdelo-Tomingas.

Pireti kontaktandmed: piret123@gmail.com või tel 5649 9877.

Narva tugigrupi töökeeleks on vene keel!

Järgmine Narva tugigrupp toimub sügisel 2021.

Narva tugigruppi juhib Tatjana Stolfat.

Tatjana kontaktandmed: tatjana.stolfat@narva.ee või tel 526 5674.

Järgmine Nõmme tugigrupp toimub sügisel 2021.

Nõmme tugigruppi juhib dementsuse info- ja usaldusliini nõustaja Piret Kuusküll.

Piretiga saab ühendust: e-kirja teel piretkyll@hotmail.com või tel teel 526 8101.

Järgmine Pirita tugigrupp toimub sügisel 2021.

Pirita tugigruppi juhib koolitaja ja nõustaja Hanna-Stiina Heinmets.

Hanna-Stiina kontaktandmed: hsheinmets@gmail.com või tel 5563 6076.

Järgmine Pärnu tugigrupp toimub sügisel 2021.

Pärnu tugigrupi kontaktandmed: ravi2paevakeskus@sotsiaal.ee või tel 5368 1850.

Järgmine Rapla tugigrupp toimub sügisel 2021.

Rapla tugigruppi juhib Anne-Ly Reede.

Anne-Ly kontaktandmed: raplameelespea@gmail.com või tel 520 9527.

Saue tugigruppi juhib Liivi Lents.

Liivi kontaktandmed: liivilents@hotmail.com või tel 5303 5883.

Sillamäe tugigrupi töökeeleks on vene keel!

Järgmine Sillamäe tugigrupp toimub sügisel 2021.

Sillamäe tugigrupi kontaktandmed: info@sugis.ee.

Järgmine Tartu tugigrupp toimub sügisel 2021.

Tartu tugigruppi juhib dementsuse info- ja usaldusliini nõustaja ning kogemusnõustaja Merle Varik.

Merle kontaktandmed: merlevarik@nooruse.ee või tel 525 5594.

Järgmine Türi tugigrupp toimub sügisel 2021.

Türi tugigruppi juhib Kaidi Rammo.

Kaidi kontaktandmed: kaidi.rammo@tyri.ee või tel 5333 1869.

Järgmine Viljandi tugigrupp toimub sügisel 2021.

Viljandi tugigruppi juhib dementsuse info- ja usaldusliini nõustaja ning koolitaja Janika Pael.

Janikaga saab ühendust võtta janika.pael@gmail.com või tel 553 4095.

Järgmine Viru-Nigula tugigrupp toimub sügisel 2021.

Viru-Nigula tugigruppi juhib Kaja Seene.

Kaja kontaktandmed: kaja.seene@viru-nigula.ee või tel 5918 9040.

Järgmine Võru tugigrupi kohtumine toimub sügisel.

Võru tugigruppi juhib Kaja Solom.

Kaja kontaktandmed: kaja.solom@ehtk.ee või tel 515 6103.

*Lasnamäe, Narva ja Sillamäe tugigrupid on venekeelsed.  

Tugigrupis osaleja meelespea:

  1. Pean kinni konfidentsiaalsusest ja eetikast (grupis räägitu jääb ainult gruppi).
  2. Panustan usaldusliku ja avatud õhkkonna loomisesse.
  3. Kõik saavad räägitud, kõik saavad kuulatud.
  4. Nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid kogemusi. Kuulan kritiseerimata.
  5. Abistan ja toetan teisi läbi oma kogemuste jagamise.
  6. Kuulan rääkijat teda katkestamata.
  7. Mul on võimalus rääkida ja õigus vaikida.
  8. Tunded on lubatud, pisarad on lubatud, naer läbi pisarate on oodatud.
  9. Keskendun positiivsetele, energiat andvatele hetketele, mis annavad meile elujõudu
  10. Grupijuht toetab grupiliikmeid ja liikmed eestvedajat.

2018. aasta I poolel koostasime analüüsi teemal Omastehooldajate tugisüsteemi kirjeldus“. Tugigruppide töös lähtume analüüsis kirjeldatust.

Tugigruppe organiseerivad ja juhivad peamiselt vabatahtlikud MTÜ Elu Dementsusega liikmed. Tugigruppe rahastatakse Dementsuse Kompetentsikeskuse eelarvest.