Dementsuse infoliin 644 6440

Konverents “Mis aasta meil on?”

Kuupäev
19.09.2019 (neljapäev)
Kellaaeg
10.30-17.00
Aadress
Raekoja plats 2, Narva

Dementsuse Kompetentsikeskus kutsub dementsuse teemalisele konverentsile „Mis aasta meil on?“, mis toimub 19. septembril 2019 Narvas,  TÜ Narva kolledžis.

Ootame lähedasi ja spetsialiste, kes igapäevaselt puutuvad kokku dementsussündroomiga inimestega. Esinema on palutud praktikud Euroopa spetsialiste ühendavast võrgustikust ENIEC*, mis seisab vähemusrahvusest eakate inimeste õiguste eest Euroopas. Konverentsi käigus soovime jagada kogemusi omastehooldajatele ja valdkonna spetsialistidele, kuidas kultuurilist tausta mõista ja arvestada dementsusega inimeste ja nende peredega töös, samuti on oluline luua Eestis hooldusteenused, mis on dementsussündroomi arvestavad, turvalised ja väärikad. Tutvustame Eestis eelmisel aastal tegevust alustanud Dementsuse Kompetentsikeskuse tegemisi ja MTÜ Elu Dementsusega uusi põnevaid algatusi. Püüame vastuse leida küsimusele „Mis aasta meil on?” selles võtmes, et kas alati on muutusteks vaja palju raha või saame muuta Eesti ühiskonda dementsussõbralikumaks, muutes suhtumist ja suhtlemist, õppides headest ja inspireerivatest kogemustest.

Konverentsi päevakava:

10.30–11.00 Kogunemine ja tervituskohv

11.00–11.30 Konverentsi avamine ja riiklik vaade. Sotsiaalministeeriumi esindaja (esineja täpsustub)

11.30–12.00 „Dementsuse Kompetentsikeskuse tutvustus“, Miret Tuur, Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevjuht

12.00–12.45 „Kultuuritundlik lähenemine mälutöös“, Siiri Jaakson, kultuuritundliku mälutöö juht Soomes, ENIEC liige

12.45–13.30 LÕUNA

13.30–14.15 „Standard- ja dementsushooldus inimestele, kelle tervisealane teadlikkus on madal”, Dr. Jennifer R. van den Broeke, ENIEC juhatuse liige

14.15–15.00 „Intiimsus ja seksuaalsus dementsussündroomiga inimestel“, Dr. Frans R. Hoogeveen, dementsuse hooldusspetsialist, ENIEC liige

15.00–15.45 „Dementsussündroomiga inimese hooldaja. Riiklike haldusasutuste roll“, Conny van der Aalsvoort, ENIEC juhatuse liige

15.45–16.00 KOHVIPAUS

16.00–16.30 „MTÜ Elu Dementsusega tegevuste tutvustus – mälukohvikud, tugigrupid“, Hanna-Stiina Heinmets, MTÜ Elu Dementsusega juhatuse esimees

16.30–17.00 Päeva kokkuvõte. Küsimused ja tagasiside

Konverentsil osalemise tasu on 20 eurot, mille palume tasuda arveldusarvele nr EE712200221069984564 (Swedbank), saaja: MTÜ Elu Dementsusega. Selgitusse palume märkida: „Narva konverents ja osaleja nimi”.

Soovi korral väljastame ka osalust kajastava tõendi (tõend ei anna ainepunkte).

Konverentsil on olemas sünkroontõlge eesti, inglise ja vene keelde.

Konverentsile registreerimistähtaeg on 13. september.

Rohkem infot: sandra.magi@eludementsusega.ee

*ENIECEuropean Network on Intercultural Elderly Care, on mittetulunduslik, Euroopa spetsialiste ühendav võrgustik, mis võitleb vähemusrahvusest eakate inimeste õiguste eest Euroopas. ENIEC on oma liikmete jaoks ideede, kogemuste ja tavade vahetamise mitteametlik platvorm, et tagada eakate immigrantide ja vähemusrahvuste võimalus elada Euroopas sallivuse, kultuuridevahelise mõistmise ja austuse keskkonnas.

Konverentsile "Mis aasta meil on?" registreerimine

  • Palun kirjuta arve saatmiseks organisatsiooni nimi, kes arve tasub ning e-posti aadress, kellele arve saata!
  • Kui soovid konverentsi kohta midagi küsida või teada anda, palun kirjuta siia oma kommentaar!