Dementsuse infoliin 644 6440

Koolitusprogramm sotsiaalhoolekande praktikutele ja arendajatele

Kuupäev
31.10.2019 (neljapäev)
Kellaaeg
9:30-16:30

Koolitusprogramm sotsiaalhoolekande praktikutele ja arendajatele

Konverentsikeskuses Bliss, Mustamäe tee 17, 10616 Tallinn

Koolituste toimumise ajad: 31. oktoober 2019, 28. november 2019 ja 30. jaanuar 2020 (osaleja võtab koolitusest osa kõigil kolmel päeval)

Sihtrühm: kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna praktikud (sotsiaaltöötajad; -nõunikud; sotsiaalosakondade juhid vm)

Koolituspäevade eesmärk: koostöös õppijatega leida parimad võimalused kohalikul tasandil dementsussündroomiga patsientidega töötamisel ja nende lähedaste toetamisel ning uute lahenduste leidmine samale sihtgrupile hoolekandeteenuste arendamisel.

Oodatav osalejate arv: 25 inimest (osaleja peab arvestama, et osaleb koolitusel kõigil kolmel koolituspäeval)

Õppemeetodid: loeng; seminar, rühmatöö, arutelu, iseseisev töö

Soovitud tulemus: koolitusprogrammi lõppedes on osalejad võimelised iseseisvalt kohalikul tasandil abivajajaid suunama, toetama, juhendama ning motiveerima; leidma uusi lahendusi dementsusega klientidele ja nende peredele ning  arendama edasi kogukondlikke teenuseid dementussündroomiga inimestele. Programmis osalejad moodustavad omavahel ja Dementsuse Kompetentsikeskusega pädeva võrgustiku, kellega tulevikus aktiivselt koostööd teha.

31.oktoober 2019 Konverentsikeskuses Bliss, Vaikuse saalis

Päevakava

Koolituspäevaeelseks kodutööks on mõelda juhtumite peale oma praktikast, kus oleks vaja olnud abi või häid nõuandeid.

  1. Päev

Päevajuht Kadri Kangro

9.30                 Registreerimine, kohv

10.00 – 10.45  Dementsuse Kompetentsikeskuse tutvustus ja ülevaade sotsiaalteenuste

pakkumisest  – Katre  Pall

10.45 – 11.15   Tutvumine, koolituse eesmärkide tutvustus

Paus 15 min 

11.30 – 12.00   Rahvusvahelised praktikad – Miret Tuur

12.00 – 12.30    Mälukohvikud ja tugigrupid – Hanna- Stiina Heinmets

Lõuna 12.30 – 13.30

13.30 – 14.30   KOV teenused:

tugiisiku teenus –  Anu Õun

päevahoid – Ene Lehiste

koduteenus – Anna-Liisa Täht

14.30 – 15.15  Grupitööd praktikast kaasa toodud juhtumitega

Paus 15 min

15.30- 16.00    Grupitööde tutvustused

16.00 – 16.30   Päeva kokkuvõte ja järgmise korra kodutöö

Registreerimine koolitusprogrammi sotsiaalhoolekande praktikutele ja arendajatele