21. märtsil toimus Tallinnas Maiasmoka kohvikus MTÜ Elu Dementsusega kogemuskohvik

Randel Länts rääkis teemal “Huvikaitse dementsusega inimestele ja nende lähedastele: mis, miks ja kuidas?”

 

Sissejuhatuseks rääkis MTÜ Elu Dementsusega juhatuse liige Chris Ellermaa novembris toimunud kogemuskohvikust ning sellest, miks on oluline ühest küljest nii eestkoste (ühe persooni esindamine) kui huvikaitse (kogu grupi esindamine) teemadel rääkimine ning nendega tegelemine. 

 

Huvikaitsel on MTÜ Elu Dementsusega tegevuses keskne roll, sest peamiseks eesmärgiks on luua tõhus huvikaitsesüsteem dementsusega inimeste ning nende lähedaste heaolu tagamiseks.

 

Avalike suhete ja lobiekspert Randel Länts rääkis lähemalt sellest, kuidas mõtestada huvikaitset ja lobi- (lobby)tegevusi — see on eesmärkide saavutamine läbi otsuste ja regulatsioonide mõjutamise. Kõik liidud, ühingud ja kojad ongi loodud eesmärgiga esindada mingi grupi ühiseid huve, siis tegelikult ongi kõikide selliste ühingute eesmärk teostada huvikaitset ja ka lobi.

 

Tulemuslikuks huvikaitseks on tähtis tugeva võrgustiku olemasolu ning arusaam poliitika kujundamisest, et teada, millal ja kuidas on võimalik sellesse sekkuda. Võtmekohal on varajane sekkumine ning juba ette võrgustike ja suhete loomine. Oluline on kuulamisoskus info kogumiseks ning argumenteerimine enda seisukohtade esindamiseks. 

 

Huvikaitse paremaks toimimiseks on oluline leida liitlased — erakondades ja poliitikute, aga võimalusel ka ametnike seas. Termin “kodustatud poliitik” kõlab ehk kummaliselt, aga sisuliselt tähendab see dementsuse teemadel hästi kursis olevat ja arusaajat poliitikut, kellega oma teemasid arutada, kellest otsida liitlast. Samuti tuleb lugeda ajakirjandust liitlaseks, mitte vaenlaseks — tuleb hoida konstruktiivseid ja töiseid suhteid, anda kvaliteetset infot. 

Lihtsam on lobi- ja huvikaitsetegevusega tegeleda, kui on sõnastatud selged eesmärgid, sest nii on lihtsam poliitikutele ja teistele mõjuisikutele oma soove arusaadavaks teha. Oluline on liitlaste otsimisel proovida oma tegevusi ja eesmärke vaadata poliitiku kingadest. 

 

MTÜ kõige tugevamaks ressursiks huvikaitses on liikmed ja nende panustatav aeg – koostöös peitub jõud ning sellest saab alguse nii eesmärkide seadmine kui nende elluviimiseks võrgustiku ehitamine