Huvikaitse

MTÜ Elu Dementsusega peamiseks eesmärgiks on luua tõhus huvikaitse süsteem dementsusega inimeste ning nende lähedaste heaolu tagamiseks.

 

Teavitustöö ja haridus: Mõiste „dementsus“ on üldnimetus erinevatele sümptomitele ja selle mõistmine ning dementsusest arusaamine on pere jaoks sageli keeruline ja piiratud. Dementsusega seotud stigmatiseerimine on levinud. Selle vähendamiseks on vaja rohkem teavitustööd ja haridusprogramme.

 

Õiguslik kaitse ja eetika: Eesti õigussüsteem peab tagama dementsusega inimeste õiguste kaitse, sealhulgas meditsiiniliste otsuste ja vara haldamise osas. Samuti on oluline tegeleda eetiliste küsimustega nagu väärikus, iseseisvus ja patsiendi tahte arvestamine.

 

Psühhosotsiaalne tugi: Emotsionaalne ja psühholoogiline toetus nii dementsusega inimestele kui ka nende lähedastele on väga oluline, kuid tihti alahinnatud või eiratud.