Meist

MTÜ Elu Dementsusega on juhtiv dementsusega inimestele ja nende lähedastele teavet ning huvikaitset pakkuv selts Eestis. Ühendades alates 2016. aastast dementsusega inimeste lähedasi ja valdkonnas töötavaid spetsialiste, on MTÜ ainus sõltumatu strateegiline partner riigile ja rahvusvahelistele organisatsioonidele Eesti patsientide ja lähedaste esindamisel ning lähedastele värskeima praktilise info ja toe jagamisel dementsuse valdkonnas.

 

Ühingu missiooniks on huvikaitse eestkõnelejana olla suunanäitajaks dementsusega inimeste sõbraliku ühiskonna loomisel. Väärtustades armastust, väärikust, hoolivust, rõõmu ja hingetarkust, on ühingu visiooniks luua Eesti, kus dementsusega inimesed on väärtustatud ja nende elu toetatud.

 

Ühingut juhib neljaliikmeline valdkonnas mitmekülgset ekspertteadmist ja/või isiklikku kogemuste pagasit omav juhatus koosseisus Chris Ellermaa, Seidi Soini, René Randver ja Miret Tuur.

 

 • Hääle andmine, esindamine ja vajadusel kaitsmine avalikkuses ja meedias
 • Huvide esindamine poliitikate kujundamisel ning toetusmeetmete ja teenuste loomisel
 • Eesti esindamine juhtivates valdkondlikes rahvusvahelistes organisatsioonides ja võrgustikes (Alzheimer Europe, Alzheimer’s Disease International)
 • Võrgustumine ja koostöö peamiste võtmepartnerite ja -ekspertidega Eestis (Dementsuse Kompetentsikeskus)
 • Dementsusest ja sellega toimetulekuks vajaliku teadmise koondamine
 • Regulatsioonide ja seadusandluse vahendamine dementsusega inimestele ja nende lähedastele arusaadavalt
 • Dementsuse kuvandi muutmine ühiskonnas ja stigmatiseerimise vähendamine – teadlikkuse tõstmine dementsusest, selle ennestusest, varasest äratundmisest ja sekkumistest, dementsuse otsesest ja kaudsest mõjust (kulukoormast) ühiskonnale
 • Valdkonna ekspert teadmiste pakkumine, mis hõlmab nii rahvusvahelist ja tõenduspõhist teadmist, kui ka isiklikku kogemust
 • Süsteemne teavitustöö läbi infomaterjalide koostamise, väljaandmise ja levitamise
 • Kogemuskohvikute korraldamine dementsusega inimeste kaasamiseks
 • Tagasiside koondamine dementsusega inimestelt ja nende lähedastelt
 • Liikmete toetamine ja võimestamine valdkonna teadlikuks ja süsteemseks edendamiseks
 • Uute väljaastujate kaasamine ühingu tegevusse ning laiema kogukonnatunde kasvatamine organisatsioonis ja selle ümber