Toimunud kogemuskohvikud

2023.-2024. õppeaasta sügissemestril korraldasid 25 Tallinna Ülikooli 21 eriala üliõpilast ELU projekti raames 4 kogemuskohvikut dementsusega inimestele ja nende lähedastele. Projekti juhendas Heili Einasto. Projekti käigus tutvuti erialakirjandusega ja mälukohvikute korraldamise kogemusega. Lisaks neljale korraldatud kogemuskohvikule valmis projekti käigus kogemuskohvikute logo ja pandi kirja olulised punktid, millele dementsusega inimestele kogemuskohvikut korraldades mõelda ja mida tähele panna. Kogemuskohvikute korraldamisel võiks mõelda alljärgnevale:

 

 • Sihtrühmani jõudmiseks on parimad need kanalid, mida dementsusega inimesed ja nende lähedased kasutavad ja mis on neile tuttavad, parim on isiklik kontakt ja suusõnaline teavitamine.
 • Meedia-, sh sotsiaalmeediakanalid on olulised dementsuse sõbralikkuse levitamiseks ühiskonnas ja kogemuskohvikute tutvustamiseks. Kogemuskohviku keskkond peab olema osalejatele turvaline.
 • Kohvikuruum olgu korrapärane. Osalejate arv kogemuskohvikus võiks piirduda 10-12 osalejaga.
 • Tegevusi kogemuskohvikus korraldada ühekaupa.
 • Tegevuste läbiviimiseks varu piisavalt aega nende rahulikuks sooritamiseks.
 • Hästi sobivad tutvumismängud ja liikumismängud, nt õhupallidega ja võimlemine, kuid tegevus peab olema jõukohane kõigile osalejatele.
 • Muusika kuulamine ja tantsimine on meeldiv tegevus kohviku külalistele.
 • Nostalgiliste esemete kasutamine pakub osalejatele huvi.
 • Tegevustele lisaks võiks aega jääda omavaheliseks suhtluseks.
 • Kogu ürituse kestus võiks piirduda 2 tunniga.
 • Ühte kõigile sobivat aega ja kohta kogemuskohviku korraldamiseks ei ole.
 • Kogemuskohvikud regulaarselt.

Kogemuskohvikute korraldamine aitab kaasa dementsuse sõbralikkuse kasvule! Korralda kokkusaamine dementsusega inimestele oma kodukohas ja aita kaasa dementsusega inimestele suunatud kogemuskohvikute tekkimisele üle Eesti! Küsi julgelt abi MTÜ-lt Elu Dementsusega.

Mälu- ja kogemuskohvikud pakuvad olulist foorumit dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele, et suhelda ja jagada kogemusi. Kohvikutesse on lahkelt oodatud dementsusega inimesed koos pereliikmetega. Kogemuskohvikud pakuvad praktilist tuge ja toetust osalejatele. Kogemuste jagamine aitab luua tugevamat kogukonda ja dementsuse sõbralikkust ühiskonnas.

Formaat: kogemus, informatsiooni jagamine, toetuse pakkumine ja üksilduse ennetamine. Keskendume sellele, et luua keskkond, kus osalejad tunnevad end turvaliselt, hoituna ja väärtustatuna.

Sotsiaalne mõju: oluline vahend dementsuse destigmatiseerimisel ja ühiskondliku diskussiooni algatamisel. Väärtustades dementsusega inimesi, aitame kaasa positiivsete hoiakute kujunemisele.

Ajalugu ja koostöö: kontseptsioon on Euroopa päritolu ja Eestis korraldati esimesed kohvikud 2019. aasta alguses. Kohtumispaikadena on teeninud nii Tallinna Teletorn, Kumu Kunstimuuseum kui ka Saue Päevakeskus.

Ürituste info ja toetus: Jooksvat informatsiooni mälu- ja kogemuskohvikute toimumisaegade ja kohtade kohta leiate MTÜ Elu Dementsusega Facebooki lehelt: Facebooki leht.

Toeta kohvikute tegevust ja anneta annetuskeskkonnas “ArmastanAidata“.