Euroopa dementsusega inimeste lähedaste töögrupil toimus esimene kohtumine

Jaanuari lõpus toimus esimene virtuaalne Alzheimer Euroopa äsja loodud dementsusega inimeste lähedaste töörühma (EDCWG) kohtumine. EDCWGis on 14 liiget erinevates EL liikmesriikidest. Eestis esindab selles töörühmas MTÜ Elu Dementsusega liige Chris Ellermaa. Kohtumisel tervitas Jean Georges (Alzheimer Europe’i tegevdirektor) kõiki liikmeid ja tutvustas lühidalt Alzheimer Euroopa loomislugu aastal 1986 ning rõhutas EDCWG loomise tähtsust lisaks juba aastaid toimivale dementsusega elavate inimeste töörühmale.

 

Kuigi Alzheimer Euroopa asutajateks olid dementsusega inimeste lähedased hooldajad ja hooldajatel on aastate jooksul olnud oluline roll organisatsiooni tegevuses, jõuti töögrupi loomiseni alles 2022. aastal. Dementsusega inimeste lähedaste töögrupi loomisele aitas kaasa kasvav vajadus omastehooldajate kogemuste ja arvamuste järele EL loodava omastehooldajate strateegia valguses. EDCWG panusele organisatsiooni tegevutesse, sealhulgas teadusuuringutesse ja ELi tasandi poliitikasse, on suured ootused, et toetuda ettepanekutes ja nägemustes rohkem dementsusega inimestega lähedalt seotud olnud inimeste vaadetele ja kogemustele. Kohtumisel tutvustasid ennast töögrupi liikmetele Alzheimer Euroopa töötajad, kes kõik väljendasid entusiasmi ja ootusi EDCWG rolli kohta.

 

Kohtumisel osalejad said teavet eelseisvate kohtumiste ja aastaplaanide kohta. Kohtumisel oli igal rühma liikmel võimalus end rühmale tutvustada. Kõik töögrupi liikmed jagasid oma isiklikku teekonda dementsusega inimese hooldajana, varasemaid kogemusi, vabatahtlikku tegevust teadlikkuse tõstmise vallas, kirjeldasid oma mitmekülgseid ametialaseid oskusi ja teadmisi ning tõid välja oma valmisoleku panustada EDCWG tegevusse. Järgmine EDCWG kohtumine toimub märtsis Brüsselis.

 

Rohkem teavet EDCWG tegemiste kohta leiab Alzheimer Euroopa kodulehelt.