Ole teadlik: missuguseid soovitusi usaldada dementsusriski vähendamiseks. Loe rahvusvahelisi soovitusi

Uus rahvusvaheline raport annab juhised, kuidas dementsuse riskevähendada – kunagi ei ole liiga vara ega ka liiga hilja

 

 

● Tegeledes 12 tõendatud dementsuse riskifaktoriga on võimalik dementsuse tekkimist edasi lükata, arengut aeglustada ja isegi ära hoida kuni 40% dementsuse juhtudest, mis teeb aastaks 2050 55,6 miljonit ennetatud haigusjuhtu.

● Igal aastal ilmub kümneid tuhandeid uudiseid, mis viitavad dementsuse ja toitumise seostele ning milles antakse nõu, mida süüa või mida mitte.

● Uue ülemaailmse raporti eesmärk on vähendada infomüra ja anda selgeid konkreetseid soovitusi dementsuse alaste riskide vähendamiseks nii inimestele kui riigivalitsustele

● Kunagi ei ole liiga hilja ega liiga vara dementsuse alaste riskide vähendamiseks; riskide vähendamine aitab inimesi nii enne kui ka peale diagnoosi saamist.

 

Alzheimer’s Disease Internationali (ADI) esindaja sõnul avaldati 2023. aastal 50 000 uudisartiklit 1 toitumisemõjust dementsusele. Kahjuks ei aita sellised lood inimestel teha õigeid otsuseid dementsuse riski vähendamiseks.

 

“Iga päev ilmub pea 200 lugu erinevatest dementsuse dieetidest, alates mustikatest lõpetades šampusega, mis kõik viitavad viimastele uuringutele. Tegelikkus on oluliselt nüansirohkem ja keerukam,” rääkis Paola Barbarino, ADI tegevjuht.

 

“Kui palju mustikaid, kui pika aja jooksul ja millal alustada? Kas alkohol on ajule halb või mõõdukas koguses seltskondlik tarbimine siiski kasulik? Sellised küsimused tekitavad ainult segadust ja ei aita kaasa dementsuse riskifaktorite vähendamisele,” lisas Barbarino.

 

Täna avalikustatud World Alzheimer’s Report 2023 pealkirjaga “Reducing dementia risk: never too early, never too late” keskendub dementsuse riskide vähendamise praktilistele soovitustele. Raportisse on koondatud 90 teadlase,   meditsiinitöötaja, poliitikakujundaja, dementsusega inimese ja omastehooldaja nõuanded, mis aitavad lugejatel mõista dementsuse riski nn suurt pilti. Raport on kergesti loetav.

 

2020. aastal avaldati teadusajakirjas The Lancet nimekirja 12 dementsuse riskifaktorist, mis on tõendatult mõjutatavad (suitsetamine, vähene füüsiline aktiivsus, alkoholi liigtarbimine, õhusaaste, peatarumad, vähene sotsiaalne suhtlus, madal haridustase, ülekaal, kõrge vererõhk, diabeet, depressioon ja kuulmislangus) ning millega tegeledes on võimalik dementsuse tekkimist edasi lükata, selle arengut aeglustada või tekkimist vältida peaaegu 40% juhtudest 2.

 

Uuringud näitavad, et inimestel võib dementsus tekkida aastakümneid enne haigusnähtudeilmnemist 3 . Siiski võib riskitegurite vähendamine nii enne kui ka pärast diagnoosimist  edasi lükata, aeglustada haiguse arenemist või isegi ennetada prognoositavaid dementsuse juhtumeid kuni 40% ulatuses.

 

Iga kolme sekundi järel tekib kellelgi maailmas dementsus. Praegu elab maailmas hinnanguliselt 55 miljonit inimest dementsusega – neuroloogilise haigusega, mida kaks kolmandikku inimestest ikka veel ekslikult peabn vananemise normaalseks osaks.

 

Riskide maandamine dementsuse diagnoosimise järgselt võib samuti aidata aeglustada haiguseprogresseerumist. Seetõttu on hädavajalik, et teave ja nõuanded oleksid selged ja arusaadavad ning elustiilimuutused oleksid kõigile kättesaadavad ja taskukohased.

 

Hoolimata hiljutistest edusammudest ravimite vallas, mis on andnud paljudele inimestele üle maailma lootust, et võime olla üha lähemal ravi leidmisele, oleme ikka veel kaugel eesmärgist tuua turule kättesaadavad ja   taskukohased ravimeetodid igat tüüpi dementsuse raviks.

 

MTÜ Elu Dementsusega ja ADI sõnum on selge: igaüks ise peab võtma vastutuse oma isikliku dementsuse riski vähendamiseks ja järgima soovitusi 12 dementsuse riskiteguri  maandamise osas.

 

“Kunagi pole liiga vara ja kunagi liiga hilja võtta meetmeid isikliku dementsuse riski vähendamiseks” ütleb Chris Ellermaa MTÜst Elu Dementsusega. Riskide vähendamine on elukestev ettevõtmine ja kõige tõhusam on, kui teadlikkus ja mõistmine aju tervisest algab noores.

 

 

 

 

#WorldAlzMonth #NeverTooEarly #NeverTooLate #ReduceRiskNow

MTÜ Elu Dementsusega
Eludementsusega@gmail.com
www.eludementsusega.ee

 

MTÜ Elu Dementsusega on juhtiv dementsusega inimestele ja nende lähedastele teavet ning huvikaitset pakkuv patsiendiorganisatsioon Eestis. Ühendades alates 2016. aastast dementsusega inimeste lähedasi ja valdkonnas töötavaid spetsialiste, on MTÜ ainus sõltumatu strateegiline partner riigile ja rahvusvahelistele organisatsioonidele Eesti patsientide ja lähedaste esindamisel ning lähedastele värskeima praktilise info ja toe jagamisel. Ühingu missiooniks on huvikaitse eestkõnelejana olla suunanäitajaks dementsusega inimeste sõbraliku ühiskonna loomisel. Väärtustades armastust, väärikust, hoolivust, rõõmu ja hingetarkust, on ühingu visiooniks luua Eesti, kus dementsusega inimesed on väärtustatud ja nende elu toetatud. ADI on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab 105 Alzheimeri ühingut ja liitu üle maailma. ADI koostööpartneriks on Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). ADI. ADI usub, et dementsuse vastase võitluse võidu võti peitub globaalsete lahenduste ja kohalike teadmiste kombinatsioonis. ADI töötab kohalikul tasandil, toetades Alzheimeri ja dementsuse ühinguid teavitustöös ja pakkude tuge dementsusega inimestele ja nende hoolduspartneritele. ADI  keskendub ülemaailmses töös kampaaniatele ja poliitika muutmisele, et tõhustada dementsusega seonduvate probleemide teadvustamist. Lisateabe saamiseks külastage www.alz.co.uk