Teletorn ja SkyWheel värvusid dementsuse kasvavale probleemistikule tähelepanujuhtimiseks violetseks

21.09 värvusid violetseks Teletorn ja SkyWheel, et liituda ülemaailmse Alzheimeri haiguse päevaga.

 

Tänavuse Alzheimeri päev peamine sõnum on,et igaüks ise peab võtma vastutuse oma isikliku dementsuse riski vähendamiseks ja järgima soovitusi 12 dementsuse riskiteguri maandamise  osas. Tegeledes 12 tõendatud dementsuse riskifaktoriga on võimalik dementsuse tekkimist edasi lükata, arengut aeglustada ja isegi ära hoida kuni 40% dementsuse juhtudest, mis teeb aastaks 2050  55,6 miljonit ennetatud haigusjuhtu.

 

21.09 avaldatud World Alzheimer’s Reporti  eesmärk on vähendada infomüra ja anda selgeid konkreetseid soovitusi dementsuse alaste riskide vähendamiseks nii inimestele kui riigivalitsustele.Kunagi ei ole liiga hilja ega liiga vara dementsuse alaste riskide vähendamiseks; riskide vähendamine aitab inimesi nii enne kui ka peale diagnoosi saamist.

 

#WorldAlzMonth #NeverTooEarly #NeverTooLate #ReduceRiskNow 

MTÜ Elu Dementsusega  

Eludementsusega@gmail.com 

www.eludementsusega.ee 

 

 

Fotode autor: Tiit Mõtus

 

#WorldAlzMonth #NeverTooEarly #NeverTooLate #ReduceRiskNow 

MTÜ Elu Dementsusega  

Eludementsusega@gmail.com 

www.eludementsusega.ee 

 
MTÜ Elu Dementsusega on juhtiv dementsusega inimestele ja nende lähedastele teavet ning huvikaitset pakkuv patsiendiorganisatsioon Eestis. Ühendades alates 2016. aastast dementsusega inimeste lähedasi ja valdkonnas töötavaid spetsialiste, on MTÜ ainus sõltumatu strateegiline partner riigile ja rahvusvahelistele organisatsioonidele Eesti patsientide ja lähedaste esindamisel ning lähedastele värskeima praktilise info ja toe jagamisel.  

 

Ühingu missiooniks on huvikaitse eestkõnelejana olla suunanäitajaks dementsusega inimeste sõbraliku ühiskonna loomisel. Väärtustades armastust, väärikust, hoolivust, rõõmu ja hingetarkust, on ühingu visiooniks luua Eesti, kus dementsusega inimesed on väärtustatud ja nende elu toetatud.